Hrvatski

Otvoreno pismo od preživjelih

Pismo je u verziji nacrta i bit će uskoro poslano UNu i Vijeću Europe. U međuvremenu će biti ovdje izloženo tako da ga može potpisati što veći broj žena koje to budu htjele. Sve žene koje su pretrpjele štetu u sistemu prostitucije su dobrodošle i ohrabruje ih se da potpišu, bez obzira da li jesu ili nisu javno izjavile da su preživjele, bez obzira odakle dolaze ili kako se identificiraju u smislu da li su bile prostituirane ili prometovane za seks.

 Nacrt pisma preživjelih trgovanja seksom Ujedinjenim narodima i Vijeću Europe.

Mi, preživjele trgovanja seksom, koje potpisujemo ovaj dokument, činimo to odbijajući pogrešnu postavku da su prostitucija i prometovanje za seks fundamentalno različiti. Nisu, a mi to znamo, budući da su neke od nas preživjele prostitucije, neke prometovanja za seks, a neke su, krucijalno, oboje. Mnoge od nas čija iskustva odgovaraju pojmu “prostitucija” bile su izrabljivane pokraj onih među nama čija iskustva odgovaraju pojmu “prometovanje za seks”, i na ulicama i u bordelima. Također među nama ima onih koje su najprije bile izrabljivane u prostituciji preko prometovanja za seks, a onda poslije u onom što je opće, ali pogrešno, poznato kao “slobodna” prostitucija.

Vi, koji ste u poziciji zakonodavaca koji razmatraju prijedloge da se prostitucija dekriminializira, morate odvagnuti da li ili ne podržati normalizaciju prostituiranog seksa kao rada. Mi znamo da on to nije; mi znamo da je on kompenzirano spolno zlostavljanje. Mi tražimo, u ovom javnom pismu, da vi u Ujedinjenim narodima i Vijeću Europe, prvi razmotrite i onda razumijete istinsku prirodu onog što se događa ženama i djevojkama u trgovanju seksom. Neke su prostituirane direktno kroz tvrda ograničenja životnih okolnosti, često prevarene da vjeruju da trgovanje seksom nudi neku vrstu autonomije ili bijega. Druge su izmanipulirane na način koji je puno više fizički nametnut; ali žena koje je bila prometovana za seks, u konačnici je također i prostituirana, budući da je prostitucija krajnje odredište prometovanja za seks.

Prostitucija i prometovanje za seks su intrinzično povezani. Oni su to uvijek bili, a sve dok svijet prihvaća opresiju prostitucije, uvijek će i biti, budući da je prometovanje seksom jednostavno posljedica takvog sistema. Ono je jednostavno oblik otvorene prisile koja odgovara muškoj potražnji za plaćeni seks. Potražnja prostitucije je razlog zašto se događa prometovanje za seks, a bordeli prostitucije su mjesta gdje prometovanje za seks kulmnira. Mi prostituirane i prometovane za seks žene i djevojke egzistiramo jedna kraj druge i izrabljivane smo jedna kraj druge i mi nismo ljudi koje možete jednostavno kategorizirati u slobodne i prisiljene. Mi smo lišene slobode na različite načine, zasigurno, ali molimo da ne ustrajete u uvjerenju da je naša opresija po sebi različita. Mi ne tvrdimo, kao što to vi činite, da su naša iskustva različita – mi ističemo da su ona, na najvažniji način ista – i mi imamo pravo to isticati, budući da smo mi proživjele ono o čemu vi diskutirate. Kad preporučate zakone koji nas dijele, vi nas ignorirate, a mi više nismo spremne biti ignorirane.

Neke od vaših izjava su usvojile i poduprle iskrivljenu pretpostavku da se one od nas koje su bile prostituirane kroz tradicionalne puteve siromaštva i bijede ne mogu uspoređivati s onima od nas koje su bile prostituirane kroz prometovanje za seks. U krivu ste. Molimo, prihvatite da ste učinili prirodnu ljudsku pogrešku i da ste u krivu. I molimo da zapamtite, iznad svega, da nisu svi lanci vidljivi ili opipljivi i da ponekad veze koje nas najčvršće vezuju nisu ljudskom oku uopće uočljive.

Uvjeravamo vas da ljudi koji profitiraju od trgovanja seksom ne stanu u uredne male kutije ništa više nego ljudi koje izrabljuju i da mnogi od njih u isto vrijeme nastupaju i kao “svodnici” i kao “prometači”. Uvjeravamo vas, također, da muškarci koji plaćaju za seks prostitucije, koriste naizmjence i prometovane i prostituirane žene i djevojke i da oni, prije svega ne smatrajući žene u punom smislu ljudima, ne mare za okolnosti “tijela” koja izrabljuju.

Drugi, ali vrlo povezani, problem kojeg želimo ovdje postaviti je vaša upotreba termina “seksualni rad”. Ima tome jako dugo da se u SADu, Vijeću Europe i drugdje slušalo isključivo one koji zlostavljanje koje smo proživjele imenuju “seksualnim radom”. Tvrdimo da ne postoji “seksualni rad”; da seks nije rad, da to nikad nije bio niti će ikada biti

Molimo da budete svjesni da je termin”seksualni rad”, kojeg se nalazi u vašim javnim politikama i dokumentima, izašao iz trgovine seksom u SADu ’70.-tih godina. On je izmišljen s posebnom svrhom da se prostitucija normalizira i sanitanizira za javnost i zakonodavce posebice, a vi ste, svojim prihvaćanjem i usvajanjem tog termina, učinili veliku uslugu onima koji profitiraju od prostitucije. U isto vrijeme ste iz nehaja, priznajemo to, prešli preko bolne uvrede protiv nas. Sve mi smo preživjele trgovanja seksom; živuće svjedokinje dehumanizirajuće trgovine i bilo kakvo prihvaćanje našeg zlostavljanja kao “rada” nas dalje dehumanizira.

A sad nam dopustite da vam kažemo istinu o tom pojmu i onom za što je on izmišljen da sakrije: Ono što se kupuje u sistemu prostitucije nije seks; to je pravo na seksualnu zlouporabu. Ono što sistem prostitucije nudi je jednostavno komercijalizacija spolne zlouporabe. Vrijeme je da oni na položaju moći da donose zakone čuju one od nas koje su prživjele brutalnu realnost prostitucije i prometovanja za seks i da se pozivaju na nas kolektivno pod zajedničkim pojmom “preživjele trgovanja seksom”.

Molimo da nas čujete kad vam kažemo da je namjerna dihotomija konstruirana da bi nas se separiralo u dvije grupe žena koje žive dva, navodno, odvojena tipa iskustva; jedne slobodne, jedne prisiljene; jedne izborno, jedne zlorabljeno; jedne bezopasno, a druge užas protiv čovječanstva. Tražimo da shvatite da je percepcija da su prostituirane i žene prometovane za seks različite, nelogična: Nema smisla razlikovati između prostituiranih i prometovanih za seks, kad su prometovane za seks bile prometovane upravo iz razloga da budu prostituirane i da je to stvarnost koju one onda žive.

Jednako kao što je nelogična, ova iskrivljena distinkcija je i opasna. Opasna je, jer nudi dar kamuflaže. Ona dopušta svodnicima i prometačima da sakriju istinsku prirodu njihovih postupaka, što im omogućuje da nastupaju pod plaštom tajnovitosti i, posljedično, nekažnjeno.

Tražimo:

  • Da odustanete od referiranja na zlouporabu od prostitucije kao na “seksualni rad”.

  • Da odustanete od odvajanja prostituiranih i prometovanih za seks u svojem razumijevanju i da vaše politike i stajališta odsad pa nadalje odražavaju to promjenu u mišljenju.

Na sebe ste stavili veliku odgovornost odjeljivanja činjenice od fikcije; uoćavanja nejedankosti koja će se predstaviti kao jednakost; otkrivanja nepravde gdje se ona prikriva pod pravednošću i plijevljenja onog što je loše tamo gdje se ono pravi posijanim među dobrim. To je ogroman, težak i mukotrpan zadatak i mi vam ne zavidimo na njegovu preuzimanju; ali vi ga morate preuzeti. To je vaša dužnost.

Mi smo obavile svoju dužnost ovdje, odričući se, mnoge od nas, jedna po jedna, u jednoj zemlji za drugom, svojih osobnih identiteta i izlažući se javnom podsmijehu, zato da bismo otkrile istinu o opresiji globalnog trgovanja seksom. Učinile smo tu žrtvu po veliku osobnu cijenu, za nas same i naše obitelji, jer smo odlučne crpiti iz izvora istine koji leži u svakoj od nas te javno izjaviti ono što se oduvijek znalo, ali se rijetko izgovaralo: Prostitucija je povreda ljudskih prava u sebi i sama po sebi.

Tražimo samo da nas saslušate id a i vi također napravite potrebnu žrtvu i učinite ono što kznate da je u redu.

Join the discussion...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s